Điều khoản sử dụng

Phần 1: Quy định về nội dung

Quy định về bản quyền

Tất cả những nội dung tại Hothiennga bao gồm: văn bản, hình ảnh, logo, sáng tạo, liên kết và ứng dụng đều thuộc về Hothiennga và người cung cấp cho Hothiennga. Đồng nghĩa với việc, những nội dung trên sẽ được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và quốc tế. 

Hothiennga có quyền sở hữu trí tuệ đối với những nội dung tự tạo hoặc các nội dung độc quyền khác thông qua việc ủy quyền hay mua bản quyền. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào khác đều không được đăng lại, phát tán bằng bất cứ hình thức nào. Mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Hothiennga đều sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Người dùng không được phép sao chép, sửa đổi, phát tán,... các nội dung thuộc bản quyền của Hothiennga. Mọi hành vi như lấy nguồn tác phẩm thông qua đảo ngược, dịch ngược tác phẩm,... hoặc sử dụng tác phẩm vào mục đích thương mại đều sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Các thông tin độc quyền của Hothiennga có thể được đăng tải lại. Trong trường hợp có sự đồng ý từ Hothiennga và phải ghi rõ nguồn Hothiennga. Ngoài ra, người dùng có thể đăng ký tài khoản để tự đăng tải nội dung truyện tranh theo quy định.

Quy định về đăng tải nội dung

Tất cả nội dung người dùng chia sẻ trên Hothiennga tác quyền sẽ thuộc về Hothiennga. Hothiennga không phải chi trả bất kỳ chi phí nào nếu không có thỏa thuận. Hothiennga có quyền sửa đổi, phát hành, sử dụng,... nội dung người dùng đăng tải. Nếu chưa có sự đồng ý của Hothiennga, người dùng không được ủy quyền cho bên thứ 3 dưới bất kỳ hình thức nào.

Nội dung đưa lên bao gồm: username, nickname, ảnh đại diện, ảnh cover, nội dung đăng tải. Bắt buộc tuân thủ theo quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

 • Người dùng cần xác nhận tất cả nội dung đăng tải là công khai hay giới hạn.
 • Người dùng có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải trên Hothiennga.
 • Hothiennga không kiểm soát nội dung. Vậy nên chúng tôi không có trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp, nguyên vẹn và chất lượng của nội dung đăng tải.

Mọi khiếu nại về nội dung, chúng tôi chỉ giải quyết tùy trường hợp và không có trách nhiệm bắt buộc phải giải quyết. 

Tất cả thông tin, nội dung mà người dùng đăng tải đều sẽ được giữ lại. Thông tin này sẽ được cung cấp khi pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Việc lưu giữ này nhằm đảm bảo pháp luật và lợi ích cho người dùng. 

Nếu nội dung đăng tải bị phát hiện có xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên khác sẽ lập tức bị gỡ bỏ. Việc gỡ bỏ này sẽ không cần được thông báo hay chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tài khoản của người dùng vi phạm sẽ bị tạm khóa hoặc xóa vĩnh viễn trên Hothiennga.

Phần 2: Chính sách về quyền riêng tư

Quy trình đăng ký tài khoản yêu cầu địa chỉ Email hợp lệ, user ID và mật khẩu. Thông tin cá nhân sẽ được chia thành thông tin bảo mật và không bảo mật.

Thông tin cá nhân bảo mật

Đây là những thông tin liên quan đến quyền riêng tư và danh tính cá nhân. Ví dụ: họ tên, số điện thoại,... Hothiennga không có quyền cung cấp cho bên thứ 3 trừ trường hợp đặc biệt.

Thông tin cá nhân không bảo mật

Thông tin cá nhân không bảo mật là những thông tin khác ngoài bảo mật như thông tin ghi chép cơ bản về trạng thái thao tác, thói quen sử dụng của người dùng Hothiennga,... Những thông tin này được lưu lại rõ ràng và khách quan trên các kênh dịch vụ của Hothiennga. 

Phần 3: Quy định về ứng xử

Quyền và nghĩa vụ người dùng

 1. Người dùng được sử dụng Hothiennga miễn phí hoặc theo nội dung đã mua hoặc đăng ký. Người dùng  chỉ được sử dụng dịch vụ, không được cung cấp hay bán lại cho bên thứ 3 dưới mọi hình thức.
 2. Được cung cấp các thông tin liên quan đến sử dụng dịch vụ và giải quyết khiếu nại, thắc mắc trong quá trình sử dụng. 
 3. Được bảo mật thông tin theo quy định tại thỏa thuận.
 4. Tuân thủ các điều khoản, dịch vụ, quy định do Hothiennga đề ra liên quan đến sử dụng Hothiennga. 
 5. Cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng khi Hothiennga yêu cầu.

Các hành vi bị cấm

Trong quá trình sử dụng Hothiennga, người dùng không được có những hành vi sau:

 • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. 
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
 • Cấm mọi hành vi xúc phạm, bôi nhọ danh dự người khác dưới mọi hình thức. 
 • Không sử dụng, cung cấp thông tin vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại và các quy định khác của pháp luật. 
 • Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
 • Không xâm phạm máy chủ, xâm nhập bất kỳ dữ liệu nào một cách trái phép. Nghiêm cấm lợi dụng lỗi hệ thống để trục lợi cá nhân, gây thiệt hại đến Hothiennga và những người dùng khác.