Nàng Rất Tốt, Thế Nhưng Không Phải Là Người (Tha Ngận Hảo, Khả Thị Bất Thị Nhân)

Chương 39 : A? Có công đức! (chưa có text)Chương 01: A? Có công đức! (4K) Mở mắt ra, là xa lạ. . . Là lạ lẫm lại quen thuộc trời xanh mây trắng. Lục Nam Kha ngồi dậy vuốt vuốt trán. Sách, cũng không kịp cùng Ngô Đức bọn họ cáo từ, xem ra lần này lại là địa phương mới rồi? Bạch Thu Nguyệt địa bàn. . . [ công tử tỉnh lại cái thứ nhất nghĩ tới người thế mà là thiếp thân, thiếp thân rất cảm động đâu. ] Lục Nam Kha mặt tối sầm, hóa ra ngươi còn tại làm dòm tử? Đây chẳng phải là ta suy nghĩ gì « nàng rất tốt, thế nhưng là không phải là người » Chương 01: A? Có công đức! (4K) Ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới về sau, mời một lần nữa refesh trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.